24 August 2016

>>คลิกดูรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการงานเปิดประตูศรีเสมา 2559>> รายละเอียดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกณฑ์การแข่งขัน รวมทุกกิจกรรม

27 June 2016

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารและครู โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ในรอบเดือนเมษายน 2559 ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

27 June 2016

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จัดการอบรมโครงการทบทวนหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “ศูนยฺ์พระยืน” ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2559    

27 June 2016

นักเรียนชั้น ม.1- ม.6 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริมเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในโครงการ”เยาวชนอาสาประชาธิปไตยก้าวไกลสู่อาเซียน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมภูเม็ง โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม

27 June 2016

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1และ ม.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนรุ่นพี่และรุ่นน้อง และฝึกให้นักเรียนรู้จัก กล้าแสดงออก   ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559